refuel
your experience

Akademia

Dlaczego nie MOGAS?

Dlaczego nie MOGAS? Odpowiadamy!

ZASTOSOWANIE ALKOHOLU

Powszechną praktyką stosowaną w celu zwiększenia liczby oktanowej jest zastosowanie etanolu lub związków ETBE. Zastosowanie alkoholu w benzynie ma wiele negatywnych skutków dla silnika lotniczego jak i jego części, takich jak elementy gumowe, elementy z tworzyw sztucznych i kompozytowe. Nie tylko mogą spowodować uszkodzenie tych elementów, ale umożliwić cząsteczkom tworzyw sztucznych i gumy przedostania się do układu paliwowego. System filtracji benzyny może szybko się zapchać lub być częściowo niedrożny. Użytkownicy paliwa MOGAS muszą częściej dokonywać szczegółowych przeglądów, aby uniknąć awarii układu paliwowego, a nawet uszkodzenia silnika samolotu.

KOREK PAROWY

Oblodzenie gaźnika. Z powodu zwiększonej lotności MOGAS, wystąpienie zjawiska “korka parowego”, jest bardziej prawdopodobne. Zwłaszcza po korzystaniu z silnika w maksymalnej temperaturze roboczej. Oblodzenie gaźnika występuje znacznie szybciej niż w przypadku WA UL91. MOGAS pochłania dużo więcej ciepła podczas procesu mieszania paliwa z powietrzem i z tego powodu może podlegać większemu chłodzeniu podczas parowania. Wynikiem tego jest gromadzenie lodu w okolicach gaźnika.

JAKOŚĆ PALIWA

Paliwa lotnicze są poddawane bardzo rygorystycznym kontrolom, które mają na celu zachowanie 100% czystości AVGASU. Normy jakości narzucają monitoring na wszystkich etapach przygotowania składników i produkcji, przez transport, przechowywanie u klienta w dedykowanych pojemnikach aż do momentu nalania do samolotowego zbiornika. Natomiast główną wadą paliwa samochodowego MOGAS jest to, że nie jest ono dokładnie sprawdzone pod kątem zanieczyszczenia po opuszczeniu rafinerii. Zdarza się, że w trakcie transportu i przechowywania dostają się do niego niewłaściwe składniki, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie silnika oraz układu paliwowego.

TRANSPORT

MOGAS w wielu przypadkach jest przechowywany w pojemnikach nieprzeznaczonych dla lotnictwa, np. wykonanych z plastiku. Wielokrotnie zdarzały się przypadki zawieszania się ładunku elektrostatycznego podczas tankowania.

Nie ryzykuj z MOGAS. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze!

0